DDLETB-Local-Youth-Club-Group-Scheme

Local Youth Club Grant Scheme 2021

Introduction to the Local Youth Club Grant Scheme incorporating the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups:

Local Youth Club Group SchemeThe Local Youth Club Grant Scheme (LYCGS or ‘the Scheme’) supports volunteer-led youth club/group activities at a local level. The Scheme, which provides grant aid towards the costs of running clubs/groups, is part-funded by the proceeds of the National Lottery. Funding for the Scheme is provided by the Department of Children, Equality, Integration, Disability and Youth (DCEDIY) and is administered locally by Education and Training Boards (ETBs) as co-grantor and on behalf of DCEDIY. ETBs advertise the Scheme locally on an annual basis, outlining the purpose of the grant and the eligibility criteria.

Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

The Scheme supports voluntary youth club/group activities for young people; with priority given to clubs/groups catering for young people aged 10–21. The primary focus of the Scheme is to assist local volunteer-led youth clubs/groups that provide a programme of youth work activities for young people. In addition, other clubs/groups that work with young people, but are not specifically providing youth work, are also entitled to apply for funding under the Scheme.

In 2017, DCEDIY incorporated the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups (NQSVLYG) into the Local Youth Club Grant Scheme (LYCGS). These national quality standards were developed to support and enhance voluntary work with young people. The three National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups are:
1. Standard 1: Safety and well-being – Programmes, practices, and people ensure and promote the safety, support and well-being of young people.
2. Standard 2: Young person-centred – Programmes, practices, and people ensure and promote the voluntary participation, inclusion and voice of young people.
3. Standard 3: Developmental and educational – Programmes, practices, and people ensure and promote the development, achievement and progression of young people.

Throughout the club/group year, volunteers progress actions relating to the Standards that will improve the running of the club/group and the experience of the young people attending the club/group. Where a club/group requires support with progressing the Standards, it can request this from the National Youth Organisation to which it is affiliated. A youth club/group that is not affiliated to a National Youth Organisation can request support from its local ETB (see contact details in Appendix 1 of the Local Youth Club Grant Scheme Application Form).

The LYCGS Application Form is also the reporting template for the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups. If you do not wish to apply for the grant, you need only complete Sections 1, 2 and 5 of the form. If you need any help in completing these sections of the form, please contact your National Youth Organisation (see details listed in Appendix 2 of the Form).

Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

 

DDLETB-Local-Youth-Club-Group-Scheme

Vótála do Thuismitheoirí maidir leis na Bunscoileanna

Is mór ag BOOÁCDL a fhógairt go bhfuil an Tairseach Vótála do Thuismitheoirí maidir leis na Bunscoileanna atá le hOscailt i Meán Fómhair 2021 AR OSCAILT ANOIS.

Binn Éadair, Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13. – 8 Seomra Ranga. Ainmnithe mar Ghaelscoil.

An Naigín, Cill Iníon Léinín – 8 Seomra Ranga. Iarrfar ar thuismitheoirí vótáil dá rogha teanga (Gaeilge nó Béarla)

Chun vótáil / do rogha a chur in iúl sa Chomórtas Pátrúnachta, cliceáil anseo: https://patronage.education.gov.ie 

Tá pátrún gach scoile fós le socrú. Déanfar na cinntí maidir le pátrúnacht na scoileanna ar bhonn rogha na dtuismitheoirí/na gcaomhnóirí a bhfuil cónaí orthu sna ceantair pleanála scoile a mbeidh na scoileanna nua ag freastal orthu agus ar bhonn an leibhéil éagsúlachta atá ar fáil sna ceantair sin faoi láthair.

Baileofar na roghanna i suirbhé a dtugtar an Córas Próiseála Pátrúnachta ar Líne (CPPAL) air.   Le rochtain a fháil ar an gcóras le vótáil / do rogha a chur in iúl, beidh d’éirchód agus uimhir PSP do linbh de dhíth ort.  Ní mór do d’éirchód a bheith sa cheantar déimeagrafach atá i gceist le vótáil.  Má bhíonn aon deacrachtaí agat nó má bhíonn ceist agat faoi d’éirchód nó rochtain ar an CPPAL, déan teagmháil le opps@education.gov.ie

Tá BOOÁCDL tar éis cur isteach ar phátrúnacht an dá scoil nua agus táimid ag iarraidh ar thuismitheoirí/chaomhnóirí tacú linn ach vótáil ar son Scoil Náisiúnta Phobail faoi scáth BOOÁCDL.

Téigh chuig an láithreán gréasáin ar leith atá againn maidir leis an Scoil Náisiúnta Phobail ag www.cns.ie le breathnú ar Mhúnla na Scoile Náisiúnta Pobail agus le faisnéis a chur ar ár gclár ilchreidmheach ‘Goodness Me, Goodness You’.
Má bhíonn aon cheist agat faoi Mhúnla na Scoile Náisiúnta Pobail nó faoinár n-iarratas ar phátrúnacht, téigh i dteagmháil le janetmurphy@ddletb.com
Le tuairiscí chun dáta a fháil faoi na scoileanna i do cheantarsa, lean ar Facebook, Instagram agus Twitter muid
An Naigín, Cill Iníon Léinín:
www.facebook.com/DDLETBSouthDublin
www.instagram.com/southdublinschools

Binn Éadair, Domhnach Míde, Baile Átha Cliath 13:
www.facebook.com/howthdonaghmedeschools
www.instagram.com/howthdonaghmedeschools

An dá cheantar:
www.twitter.com/cnsinyourarea

Chun vótáil / do rogha a chur in iúl sa Chomórtas Pátrúnachta, cliceáil anseo: https://patronage.education.gov.ie

*Tabhair faoi deara nach ionann rogha tuismitheora a chur in iúl maidir le pátrúnacht scoile agus iarratas a dhéanamh ar ligean isteach. Tar éis bhunú na scoile, beidh ort iarratas a chur go díreach faoi bhráid na scoile más mian leat do leanbh a chlárú.  Chomh maith leis sin, fiú mura bhfuil tú incháilithe vótáil de bharr nach bhfuil d’éirchód sa cheantar, ní gá go gciallódh sé sin nach mbeifeá in ann do leanbh a chlárú sa scoil tar éis a bunaithe.  Ní úsáidtear córas na n-éirchód ach chun críche na vótála.

 

Winter Connect DDLETB

The Winter Connect Event – Celebrating Creativity & Resilience Across The DDLETB Community

DDLETB Proudly Presents …

The Winter Connect Event – Celebrating Creativity & Resilience Across The DDLETB Learning Community

Are you a staff member or a learner in DDLETB? Are you
particularly proud of your learners, staff, teachers or parents this year? Then tell us about it!

We’ll stream live, using TEAMS, into face to face and remote
DDLETB classrooms. ‘The Winter Connect Event’ will celebrate the creativity and resilience of our learning community on Thursday 17th December!

So if you’d like to share a message, song, poem, story, rap, dancer anything else creative that represents your school, college or centre, then enter using the link on the line below on/before Friday 27th November.

How to Enter

1) Record your entry, don’t worry about the quality.
2) Complete the Form below and upload your entry file.
3) We’ll be in contact to record your entry for the live event.

Click HERE to upload your entry Form

Contact sconroy@ddletb.ie for further information

Mitigating-Against-Educational-Disadvantage

Mitigating Against Educational Disadvantage Fund – Call For Funding

Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF):
Calling all Community Education providers/groups: Open Call for Funding!

DDLETB Further Education and Training (FET) Service in conjunction with SOLAS has launched an open call for funding aimed primarily at local Community Education Providers/Groups.

The Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF) aims to address educational disadvantage which may be experienced by learners and has a particular focus on supporting the engagement and re-engagement of learners in the community. This call aims to reduce barriers to participation in FET by facilitating wider access to digital technologies, equipment, materials etc.

The Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF) of €8 million was announced as part of Budget 2021.

The purpose of the fund is to support community education provision targeted at adult learners, who have the highest level of need. It aims to increase the participation of disadvantaged learners, particularly those on literacy and basic skills programmes at NFQ levels 1 to 3. The fund has a strong focus on building the digital infrastructure of community education providers and increasing their capacity in delivering online learning.

Administration of the MAEDF Grant

Funds are allocated by SOLAS to DDLETB, who is responsible for the administration and management of funding within its region.

Expenditure

Approved funding allocation for any activity under the MAEDF must;

(a) Be used for the specific purpose intended

(b) All expenditure to be completed by 2020 year-end

(c) Not to be used for any pay costs or costs of a recurring nature

(d) Be compliant with Circular DPR 13/14 governing the payment of grants

(e) A tax clearance certificate for the grantee organisation must accompany each application.

(f) Maintain records of expenditure for audit purposes.

Applications for funding can be under one or more of these four strands:

1: Digital Technologies

2: Learner Assistance

3: Reach Out/Mentoring

4: Covid 19 Exceptional Circumstances

Click here for the Application Form

Click here for the DDLETB MAEDF Funding Guidelines (Updated 18 Nov)

Click here to learn more about the DDLETB Mitigating against Educational Disadvantage Fund (MAEDF)

Closing date: 27th November 2020

Contact aedinotoole@ddletbaes.ie for more information.

TUGANN AN TAOISEACH LEO VARADKAR CUAIRT AR CHOLÁISTE POBAIL BHAILE AN BHRÚRAIGH

Thug an Taoiseach Leo Varadkar cuairt ar Choláiste Pobail Bhaile Luttrell ar an Aoine 20 Aibreán 2018. Chuidigh sé le trí chloch mhíle suntasach a cheiliúradh i stair na scoile: oscailt a gcuid Aonad, Coláiste na Tulcann, i mí Lúnasa 2018; seoladh clár Ríomhaireachta Eolaíochta na hArdteistiméireachta – bhí an scoil ar cheann de 40 scoil roghnaithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna chun staidéar a dhéanamh ar an gclár ó Mheán Fómhair 2018 mar chuid dá Straitéis STEM agus den Phlean Gníomhaíochta don Oideachas; agus dul chun cinn tapa a dhéanamh ar leathnú foirgneamh chéim a gcuid scoileanna a chuirfidh acmhainn na scoile ar 1,000 dalta agus táthar ag súil go mbeidh sé críochnaithe faoi Samhradh 2019.