Ceanglaíonn Alt 26 den Acht um Míchumas 2005 ar gach comhlacht poiblí ball foirne amháin ar a laghad a ainmniú chun gníomhú mar Oifigeach Rochtana chun socrú agus comhordú a dhéanamh ar sholáthar cúnaimh agus treorach do dhaoine faoi mhíchumas agus iad ag teacht ar a chuid seirbhísí.

Is féidir le daoine atá ag lorg cúnaimh dul i dteagmháil le Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire mar a leanas:

Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire

Oifigeach Rochtana

1 Geata na Tuanna

Cearnóg Belgard Thoir

Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

D24X62W

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital