• Faigh Cúrsa

  Faigh an cúrsa breisoideachais agus oiliúna ceart duit le roghanna ag gach leibhéal.

  Faigh mo chúrsa
 • Earcaíocht

  Oibrigh Linn Le Difríocht a Dhéanamh, féach ar na folúntais atá againn anseo!

  Folúntais is Déanaí
 • Fúinn

  Cuireann BOTBACDL cláir oideachais agus oiliúna, seirbhísí agus tacaíocht ar fáil do leanaí, do dhaoine óga agus do dhaoine fásta. Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoi na rudaí a dhéanaimid?

  Faigh tuilleadh eolais faoi DDLETB
 • Nuacht

  Léigh faoinár nuacht, faoin gceiliúradh, faoinár ngnóthachtálacha agus faoin nuálaíocht.

  Faigh an nuacht

Faigh Cúrsa

Cuireann BOO Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire raon ollmhór cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna ar fáil in áiteanna ó Thamhlachta, Leamhcán, Baile Brigín, Baile Dúill, Dún Droma agus go leor eile. Cliceáil an cnaipe thíos chun cúrsa a fháil.

Earcaíocht

Is fostóir comhdheiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Cinntíonn Acmhainní Daonna go n-earcaíonn an BOO ar bhealach cothrom, comhsheasmhach agus gairmiúil na daoine leis na scileanna agus na cáilíochtaí is gá chun a róil a chomhlíonadh go héifeachtach agus chun spriocanna straitéiseacha agus fís an BOO a sheachadadh.

Staff member

Recruitment 2

Oideachas & Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire; Soláthraíonn an Bord Oiliúna (DDLETB) raon leathan clár oideachais agus oiliúna, seirbhísí agus tacaíochtaí do leanaí, do dhaoine óga agus do dhaoine fásta ar fud réigiún BOTBACDL. Sroicheann sé seo ó Bhaile Brigín i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, go Dún Laoghaire i ndeisceart Bhaile Átha Cliath agus Leamhcán in iarthar Bhaile Átha Cliath.

Bunaíodh BOO Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire an 1 Iúil 2013 faoin Acht Oideachais agus Oiliúna 2013, mar chónascadh de Choiste Gairmoideachais Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Aistríodh trí Ionad Oiliúna SOLAS i mí Eanáir 2014. Tá struchtúr corparáideach aige atá comhdhéanta de bhord oideachais agus oiliúna agus foireann bhainistíochta (feidhmiúcháin).

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital