Cén fáth a rachfá i mbun Staidéir nó Traenála le BOOÁCDL?

Tá raon leathan cúrsaí á dtairiscint ag Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire, ó Ghnó go Teicneolaíocht Faisnéise go dtí na hEalaíona, agus mar sin tugaimid deis iontach duit scileanna nua a fhoghlaim.

Táimid bródúil as áiseanna cothrom le dáta agus an teicneolaíocht is úrnuaí a chur ar fáil do na mic léinn inár gcuid ionad oiliúna agus ár gcuid coláistí.

Más mian leat do chuid scileanna gnóthaithe poist a fhorbairt agus a fheabhsú, an chéad chéim eile a ghlacadh i dtreo oideachas tríú leibhéal, nó gabháil faoi oiliúint i réimse nua, táimid ag dúil go bhfaighidh tú an cúrsa ceart ag BOOÁCDL. Tá a fhios againn go mbainfidh tú tairbhe as staidéar nó oiliúint a dhéanamh linn agus táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat.

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital