An bhfuil ceist agat maidir lenár seirbhísí oideachais nó conas teacht orthu i do cheantar féin?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár gceannoifig ó 9rn go 1in agus 2in go 5in, Luan go hAoine, ach glao a chur ar 01-4529600 nó teachtaireacht ríomhphoist a chur chugainn ag ceann de na seoltaí teagmhála thíos.

Fiosrúcháin Ghinearálta: info@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Soláthar: procurement@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir leis an Láithreán Gréasáin:  webmaster@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le hEarcaíocht:  recruitment@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Seirbhís do Chustaiméirí:  customerservice@ddletb.ie

Fiosrúcháin maidir leis an bPárolla:  payroll@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Cuntais:  accounts@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir leis an gCisteán:  treasury@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Saoráil Faisnéise:  foi@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Cosaint Sonraí: dataprotection@ddletb.ie

Tá Ceannoifig BOOÁCDL ag
1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 D24X62W

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital