An bhfuil ceist agat maidir lenár seirbhísí oideachais nó conas teacht orthu i do cheantar féin?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár gceannoifig ó 9rn go 1in agus 2in go 5in, Luan go hAoine, ach glao a chur ar 01-4529600 nó teachtaireacht ríomhphoist a chur chugainn ag ceann de na seoltaí teagmhála thíos.

Roinn
Seoladh Ríomhphoist
Fiosrúcháin Ghinearálta info@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir leis an Láithreán Gréasáin webmaster@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le hEarcaíocht recruitment@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir le Seirbhís do Chustaiméirí customerservice@ddletb.ie
Fiosrúcháin TFC ictdept@ddletb.ie
Fiosrúcháin um Shaoráil Faisnéise foi@ddletb.ie
Fiosrúcháin um Chosaint Sonraí dataprotection@ddletb.ie
Roinn
Seoladh Ríomhphoist
Fiosrúcháin maidir leis an bPárolla payroll@ddletb.ie
Fiosrúcháin íocaíochta paymentsHO@ddletb.ie
Fiosrúcháin an Fhoghlaimeora/an Phrintísigh paymentsBL@ddletb.ie
Fiosrúcháin Taistil & Chothaithe paymentstravel@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir leis an gCisteán treasury@ddletb.ie
Fiosrúcháin Soláthair procurement@ddletb.ie
Fiosrúcháin maidir leis an nGaeilge eolas@booacdl.ie
Fiosrúcháin inrochtaineachta accessofficer@ddletb.ie

Tá Ceannoifig BOOÁCDL ag
1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 D24X62W

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital