Bunscoileanna na
Scoileanna

Is léir feidhm Pobalscoile Náisiúnta óna hainm. Tá ár gcuid scoileanna bunaithe i bpobail áitiúla, agus is bunscoileanna iad atá dírithe ar leanaí, atá cuimsitheach, ilchreidmheach agus a fhaigheann tacaíocht stáit. Soláthraíonn siad oideachas bunscoile ardchaighdeáin do gach leanbh de réir Churaclam na Bunscoile atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Is é an tAire Oideachais agus Scileanna a bpátrún, trínár meán féin.

Bainistíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire sé Phobalscoil Náisiúnta:

Scoileanna Náisiúnta Pobail

 1. Scoil Choilm CNS
  Baile Átha Cliath 15
 2. Scoil Ghráinne CNS
  Baile Átha Cliath 15
 3. Scoil Chormaic CNS
  Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath
 4. Pobalscoil Náisiúnta Iarthar na Cathrach agus Theach Sagard
  Baile Átha Cliath 24
 5. Pobalscoil Náisiúnta Leamhcáin
 6. Scoil Aoife CNS
  Baile Átha Cliath 24
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital