Bunscoileanna na
Scoileanna

Is léir feidhm Pobalscoile Náisiúnta óna hainm. Tá ár gcuid scoileanna bunaithe i bpobail áitiúla, agus is bunscoileanna iad atá dírithe ar leanaí, atá cuimsitheach, ilchreidmheach agus a fhaigheann tacaíocht stáit. Soláthraíonn siad oideachas bunscoile ardchaighdeáin do gach leanbh de réir Churaclam na Bunscoile atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Is é an tAire Oideachais agus Scileanna a bpátrún, trínár meán féin.

Bainistíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire sé Phobalscoil Náisiúnta:

Scoileanna Náisiúnta Pobail

Scoileanna Speisialta

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital