Bunaíodh ETB Bhaile Átha Cliath agus Dún Laoghaire an 1 Iúil 2013 faoi Bhille na mBord Oideachais agus Oiliúna 2012, mar Cónascadh Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath agus Coiste Gairmoideachais Dhún Laoghaire. Tá struchtúr corparáideach ann atá comhdhéanta de choiste atá ceaptha go daonlathach agus foireann bainistíochta (feidhmiúcháin).

Sroicheann an limistéar riaracháin atá clúdaithe ag DDLETB ó Bhaile Brigín i dTuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, go Dún Laoghaire i gContae Átha Cliath Theas agus i Leamhcán i gContae Thiar Bhaile Átha Cliath.

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital