Entries by granitewordpress

Coláistí Breisoideachais BOOÁCDL agus EUCOPP

Faoi láthair tá múinteoirí ó na Coláistí Breisoideachais dár gcuid ag glacadh páirt i dtionscadal Eorpach le comhpháirtithe oideachais san Iorua agus san Eastóin.  Tá sé mar aidhm ag an tionscadal, ar a dtugtar EUCOPP (Comhphobail Eorpacha um Chleachtas Gairmiúil nó European Communities of Professional Practice) pobail um chleachtas gairmiúil a chothú do mhúinteoirí laistigh […]

Turais phíolótacha ar sheirbhísí leabharlainne áitiúla á n-eagrú ag an tSeirbhís Oideachais Aosaigh

Mar chuid de phrótacal náisiúnta nua maidir le comhoibriú idir an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil/Seirbhísí Leabharlainne Contae agus Boird Oideachais agus Oiliúna, bhí mic léinn agus foireann ó Sheirbhís Oideachais Aosaigh Bhaile Átha Cliath Thiar-Theas ag freastal ar thurais ar Leabharlann an Chontae i dTamhlacht. Tá an prótacal seo fós sa chéim phíolótach, ach cheana […]

Gradam AE buaite ag an gclár um Oilteacht don Saothar

Thaistil Marian Lynch (SFW), Nolette Dolan (SFW) agus Rosemarie Gibney (An Post) go dtí an Bhruiséil an tseachtain seo chun glacadh leis an nGradam Oiliúna ag an Obair 2017 de chuid Choimisiún an Aontais Eorpaigh thar ceann na bhfostóirí, na rannpháirtithe agus bhaill foirne na mBord Oideachais agus Oiliúna ó gach cearn den tír a […]