DDLETB-Local-Youth-Club-Group-Scheme

Local Youth Club Grant Scheme 2021

Introduction to the Local Youth Club Grant Scheme incorporating the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups:

Local Youth Club Group SchemeThe Local Youth Club Grant Scheme (LYCGS or ‘the Scheme’) supports volunteer-led youth club/group activities at a local level. The Scheme, which provides grant aid towards the costs of running clubs/groups, is part-funded by the proceeds of the National Lottery. Funding for the Scheme is provided by the Department of Children, Equality, Integration, Disability and Youth (DCEDIY) and is administered locally by Education and Training Boards (ETBs) as co-grantor and on behalf of DCEDIY. ETBs advertise the Scheme locally on an annual basis, outlining the purpose of the grant and the eligibility criteria.

Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

The Scheme supports voluntary youth club/group activities for young people; with priority given to clubs/groups catering for young people aged 10–21. The primary focus of the Scheme is to assist local volunteer-led youth clubs/groups that provide a programme of youth work activities for young people. In addition, other clubs/groups that work with young people, but are not specifically providing youth work, are also entitled to apply for funding under the Scheme.

In 2017, DCEDIY incorporated the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups (NQSVLYG) into the Local Youth Club Grant Scheme (LYCGS). These national quality standards were developed to support and enhance voluntary work with young people. The three National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups are:
1. Standard 1: Safety and well-being – Programmes, practices, and people ensure and promote the safety, support and well-being of young people.
2. Standard 2: Young person-centred – Programmes, practices, and people ensure and promote the voluntary participation, inclusion and voice of young people.
3. Standard 3: Developmental and educational – Programmes, practices, and people ensure and promote the development, achievement and progression of young people.

Throughout the club/group year, volunteers progress actions relating to the Standards that will improve the running of the club/group and the experience of the young people attending the club/group. Where a club/group requires support with progressing the Standards, it can request this from the National Youth Organisation to which it is affiliated. A youth club/group that is not affiliated to a National Youth Organisation can request support from its local ETB (see contact details in Appendix 1 of the Local Youth Club Grant Scheme Application Form).

The LYCGS Application Form is also the reporting template for the National Quality Standards for Volunteer-led Youth Groups. If you do not wish to apply for the grant, you need only complete Sections 1, 2 and 5 of the form. If you need any help in completing these sections of the form, please contact your National Youth Organisation (see details listed in Appendix 2 of the Form).

Download DDLETB Local Youth Club Grant Scheme Application form 2021

Download 2021 Local Youth Club Group Scheme Guidance Notes

 

DDLETB-Local-Youth-Club-Group-Scheme

Winter Connect DDLETB

The Winter Connect Event – Celebrating Creativity & Resilience Across The DDLETB Community

DDLETB Proudly Presents …

The Winter Connect Event – Celebrating Creativity & Resilience Across The DDLETB Learning Community

Are you a staff member or a learner in DDLETB? Are you
particularly proud of your learners, staff, teachers or parents this year? Then tell us about it!

We’ll stream live, using TEAMS, into face to face and remote
DDLETB classrooms. ‘The Winter Connect Event’ will celebrate the creativity and resilience of our learning community on Thursday 17th December!

So if you’d like to share a message, song, poem, story, rap, dancer anything else creative that represents your school, college or centre, then enter using the link on the line below on/before Friday 27th November.

How to Enter

1) Record your entry, don’t worry about the quality.
2) Complete the Form below and upload your entry file.
3) We’ll be in contact to record your entry for the live event.

Click HERE to upload your entry Form

Contact sconroy@ddletb.ie for further information

Mitigating-Against-Educational-Disadvantage

Mitigating Against Educational Disadvantage Fund – Call For Funding

Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF):
Calling all Community Education providers/groups: Open Call for Funding!

DDLETB Further Education and Training (FET) Service in conjunction with SOLAS has launched an open call for funding aimed primarily at local Community Education Providers/Groups.

The Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF) aims to address educational disadvantage which may be experienced by learners and has a particular focus on supporting the engagement and re-engagement of learners in the community. This call aims to reduce barriers to participation in FET by facilitating wider access to digital technologies, equipment, materials etc.

The Mitigating Against Educational Disadvantage Fund (MAEDF) of €8 million was announced as part of Budget 2021.

The purpose of the fund is to support community education provision targeted at adult learners, who have the highest level of need. It aims to increase the participation of disadvantaged learners, particularly those on literacy and basic skills programmes at NFQ levels 1 to 3. The fund has a strong focus on building the digital infrastructure of community education providers and increasing their capacity in delivering online learning.

Administration of the MAEDF Grant

Funds are allocated by SOLAS to DDLETB, who is responsible for the administration and management of funding within its region.

Expenditure

Approved funding allocation for any activity under the MAEDF must;

(a) Be used for the specific purpose intended

(b) All expenditure to be completed by 2020 year-end

(c) Not to be used for any pay costs or costs of a recurring nature

(d) Be compliant with Circular DPR 13/14 governing the payment of grants

(e) A tax clearance certificate for the grantee organisation must accompany each application.

(f) Maintain records of expenditure for audit purposes.

Applications for funding can be under one or more of these four strands:

1: Digital Technologies

2: Learner Assistance

3: Reach Out/Mentoring

4: Covid 19 Exceptional Circumstances

Click here for the Application Form

Click here for the DDLETB MAEDF Funding Guidelines (Updated 18 Nov)

Click here to learn more about the DDLETB Mitigating against Educational Disadvantage Fund (MAEDF)

Closing date: 27th November 2020

Contact aedinotoole@ddletbaes.ie for more information.

Coláistí Breisoideachais BOOÁCDL agus EUCOPP

Faoi láthair tá múinteoirí ó na Coláistí Breisoideachais dár gcuid ag glacadh páirt i dtionscadal Eorpach le comhpháirtithe oideachais san Iorua agus san Eastóin.  Tá sé mar aidhm ag an tionscadal, ar a dtugtar EUCOPP (Comhphobail Eorpacha um Chleachtas Gairmiúil nó European Communities of Professional Practice) pobail um chleachtas gairmiúil a chothú do mhúinteoirí laistigh de BOOÁCDL agus ar an leibhéal Eorpach.  Tá an tionscadal dírithe ar réimsí gairmoideachais an Chúraim Sláinte agus an Chúraim Leanaí agus, mar chuid de, táthar ag déanamh scrúdú ar an gcaoi a gcuireann ár gcomhpháirtithe Eorpacha ábhair lárnacha nach mbaineann go sonrach le gairmeacha san áireamh i gcúrsaí a bhaineann le gairmeacha ar leith.  Seoladh an tionscadal i mí Dheireadh Fómhair 2017 agus, i mí na Samhna, thosaigh múinteoirí ó 8 gcoláiste atá faoi choimirce BOOÁCDL ag glacadh páirt sa chéad chéim den chlár.

Is tionscadal dhá bhliain é EUCOPP faoina dtabharfaidh múinteoirí ón Eastóin agus ón Iorua cuairt ar Éirinn chun seal a chaitheamh ag scáthfhoghlaim ónár gcuid múinteoirí i roinnt coláistí breisoideachais.  Rachaidh múinteoirí ó BOOÁCDL go Trondheim san Iorua agus go Haapsalu san Eastóin chun foghlaim faoin ngairmoideachas sna tíortha sin agus chun breathnú ar mhodhanna teagaisc agus ar chleachtais teagaisc.

Ar an 13 Samhain, tháinig grúpa seachtar múinteoirí agus bainisteoirí ó dhá choláiste gairmoideachais in Trondheim na hIorua (Kristen Videregående Skole Trøndelag (KVT) agus Orkdal Videregående Skole) go Baile Átha Cliath le haghaidh cuairt scáthfhoghlama trí lá lenár gcuid coláistí breisoideachais. I rith na cuairte, bhabhtáil múinteoirí a lán smaointe agus eolais maidir lena gcuid sainréimsí gairmoideachais, a gcleachtas teagaisc agus, ar ndóigh, a gcuid scoláirí.

Sula ndeachaigh siad abhaile, ghabh na múinteoirí ón Iorua buíochas le BOOÁCDL as an bhfáilte fhial a cuireadh rompu agus as caighdeán an chláir a bhí leagtha amach dá gcuairt.  Mhol siad an méid a bhí foghlamtha acu ón gcleachtas a chonaic siad sna ranganna ar thug siad cuairt orthu agus chuaigh an caidreamh a bhí le feiceáil idir…

Turais phíolótacha ar sheirbhísí leabharlainne áitiúla á n-eagrú ag an tSeirbhís Oideachais Aosaigh

Mar chuid de phrótacal náisiúnta nua maidir le comhoibriú idir an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil/Seirbhísí Leabharlainne Contae agus Boird Oideachais agus Oiliúna, bhí mic léinn agus foireann ó Sheirbhís Oideachais Aosaigh Bhaile Átha Cliath Thiar-Theas ag freastal ar thurais ar Leabharlann an Chontae i dTamhlacht. Tá an prótacal seo fós sa chéim phíolótach, ach cheana féin tá sé imithe chun tairbhe Leabharlann Thamhlachta agus Seirbhís Oideachais Aosaigh BOOÁCDL go bhfuil baill foirne agus mic léinn cláraithe leis an leabharlann agus go bhfuil úsáid níos mó á baint as an leabharlann chun ranganna oideachais aosaigh a éascú.

Gradam AE buaite ag an gclár um Oilteacht don Saothar

Thaistil Marian Lynch (SFW), Nolette Dolan (SFW) agus Rosemarie Gibney (An Post) go dtí an Bhruiséil an tseachtain seo chun glacadh leis an nGradam Oiliúna ag an Obair 2017 de chuid Choimisiún an Aontais Eorpaigh thar ceann na bhfostóirí, na rannpháirtithe agus bhaill foirne na mBord Oideachais agus Oiliúna ó gach cearn den tír a chuidigh leis an rath mór a bhí ar an gclár agus ar an ngradam.

Bronntar an duais ghradamach sin gach bliain mar chuid de Sheachtain na Scileanna Gairmoideachais agus Oiliúna de chuid an Aontais Eorpaigh a mbítear á ceiliúradh ar fud na hEorpa faoin meirge ‘Discover Your Talent’ (Aimsigh do Bhua Féin).

Is clár náisiúnta é Oilteacht don Saothar atá dírithe ar dheiseanna oiliúna a sholáthar chun cabhrú le fostaithe déileáil leis na héilimh ar scileanna bunata san ionad oibre. Tá an tionscnamh sin á mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann trí mheán na Roinne Oideachais agus Scileanna, agus tá sé á stiúradh ag na Boird Oideachais agus Oiliúna nuabhunaithe ar fud na tíre. Tá an tionscadal á bhainistiú ar an leibhéal náisiúnta ag BOO Átha Cliath agus Dhún Laoghaire.

Féach ar an bhfíseán den searmanas bronnta anseo