Ionaid
Oiliúna Pobail

Soláthraíonn Ionaid Oiliúna Pobail an dara seans ar oideachas agus oiliúint do dhaoine a d’fhág an scoil go luath, in aois 16 bliana – 21 bhliain.

Leis an Oiliúint Pobail, tugtar deiseanna oiliúna agus forbartha do dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste i dtaobh cúinsí geilleagracha, cúinsí sóisialta, cúinsí geografacha nó cúinsí oideachais. Cuirtear oiliúint ar bun ar fud ceithre chineál cláir éagsúla.

Tugtar an deis do gach foghlaimeoir a ghlacann páirt i gCláir Oiliúna Pobail Mórdhámhachtain QQI a chur i gcrích ar leibhéal 3, 4 nó 5.

Blanchardstown Community Training Centre
Dun Laoghaire Community Training Centre
Ronanstown Community Training and Education Centre

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital