Uasdátaithe 24/10/2023

Is gnáthchomhaltaí atá ar Bhord BOOÁCDL, agus ceaptar duine díobh ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach.
Cuimsítear ar an mBord ionadaithe ó thrí cheantar na nÚdarás Áitiúil – Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – mar aon le leasanna pobail agus oideachais éagsúla, lena n-áirítear ionadaí na dtuismitheoirí agus ionadaí foirne.

Is iad comhaltaí an Bhoird faoi láthair ná:

O’Connor Cllr Charlie Cathaoirleach
Clark Cllr Michael Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Ruddock Cllr Kate Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Conroy Cllr Pamela Comhairle Contae Fhine Gall
Boland Cllr Cathal Comhairle Contae Fhine Gall
Manton Cllr Brigid Comhairle Contae Fhine Gall
Shovlin Cllr Siobhán Comhairle Contae Fhine Gall
Walsh Cllr John Comhairle Contae Fhine Gall
Collins Cllr Yvonne Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Markey Claire Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Kearns Cllr Pamela Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
O’Brien Cllr Ed Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Ahmed Cllr Kazi Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
McNally Paul Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna BOO
Harris Daneve Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna BOO
Farrell Ken Comhdháil na hÉireann de cheardchumainn (ICTU)
Genockey Anne AONTAS
Killgallon Colm AONTAS
Sinclair Cllr Liam Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Duffy Susan JMB

An Coiste Iniúchta & Riosca

Uasdátaithe 18/4/2023

Name: Representative Body
Gillian Doherty (Chairperson) External Member
Alan Connolly External Member
Áine Murphy External Member
Cllr Cathal Boland Internal Member
Cllr Michael Clark Internal Member
Daneve Harris Internal Member

An Coiste Airgeadais

Name: Representative Body
Gerry McGuire (Chairperson) Internal Member
Catherine Doran External Member
Catherine Bruen External Member
Colm Kilgallon Internal Member
Claire Markey Internal Member

Youthreach

Name: Representative Body
Cllr. Louise Dunne DDLETB
Cllr. Liona O’Toole DDLETB
Cllr. Pat Hand DDLETB
Patricia Cassells Community
Vincent Jackson Community
Mark McDonald Community
Christine Hughes Youthreach Coordinator
Fergus Farrell Youthreach Coordinator
Sandra Bagnall Staff
Gerard Swift Staff

Youth & Sports

Name: Representative Body
Cllr. Mick Duff Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Cllr. Yvonne Collins Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Jimmy Morrisey Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
Paul McNally Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna BOO
Ian Smalley Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Miriam Ryan Foroige
Ger Magee Crosscare
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital