Feidhmíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire feidhm sholáthair ar bhonn lárnach. I gcás gach tairiscint i leith earraí agus seirbhísí ina bhfuil caiteachas comhiomlán de bhreis ar €25,000 gan CBL i gceist, déantar í a fhógairt ar an láithreán gréasáin náisiúnta um sholáthar poiblí www.etenders.gov.ie

Sonraí Teagmhála
An Rannóg Soláthair
An Rannóg um Sheirbhísí Corparáideacha
Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
1 Geata Thuain,
Cearnóg Belgard Thoir,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24.
Teileafón: 4529650
Ríomhphost: procurement@ddletb.ie 

Cliceáil anseo chun ár gcuid Nósanna Imeachta Soláthair a léamh

© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital