An Fhoireann Ardbhainistíochta

Post Ainm
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Caitriona Murphy
Stiúrthóir na Scoileanna Adrian Flynn
Stiúrthóir na Scoileanna Nichola Spokes
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus Forbartha
Stiúrthóir Breisoideachas agus Oiliúna Siobhan Lynch

Riarachán agus Tacaíocht i leith Cheannoifig BOOÁCDL

Seirbhísí Corparáideacha

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Rannóg na bhFoirgneamh
 • An Rannóg Soláthair
 • Árachas
 • Saoráil Faisnéise
 • Cosaint Sonraí
 • Cláir Oideachais Aosaigh – riarachán
 • Riarachán na Seirbhísí um Thacaíocht agus Oiliúint don Óige
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Caidreamh Poiblí agus Margaíocht
 • Tacaíocht Riaracháin don Fhoireann Ardbhainistíochta
Jennifer Talbot,
Príomh-Oifigeach Cúnta
csgroup@ddletb.ie

Airgeadas

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
Allen Buckley (APO)
Cistíocht agus Soláthar

Susan English (APO)
Creidiúnaithe agus Párolla Foghlaimeora

finance@ddletb.ie

TFC

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Forbairt
 • Innealtóirí Machaire
 • Tacaíocht Theicniúil
 • Deasc Freastail
Paul Byrne
Príomh – Oifigeach Cúnta
ictdept@ddletb.ie

Acmhainní Daonna

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Aoisliúntas
 • Seirbhísí Fostaíochta
 • Riarachán na gCóras Acmhainní Daonna
 • Pleanáil Acmhainní
 • Bainistíocht Tinrimh
Pauline Murphy,
Príomh – Oifigeach Cúnta
hrdept@ddletb.ie
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital