An Fhoireann Ardbhainistíochta

Post Ainm
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin An tUasal Paddy Lavelle
Stiúrthóir na Scoileanna An Mr. Adrian Flynn
Stiúrthóir Breisoideachas agus Oiliúna An Dr Fionnuala Anderson
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus Forbartha An tUasal Paul McEvoy
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus Forbartha An tUasal Martin Clohessy

Riarachán agus Tacaíocht i leith Cheannoifig BOOÁCDL

Seirbhísí Corparáideacha

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Rannóg na bhFoirgneamh
 • An Rannóg Soláthair
 • Árachas
 • Saoráil Faisnéise
 • Cosaint Sonraí
 • Cláir Oideachais Aosaigh – riarachán
 • Riarachán na Seirbhísí um Thacaíocht agus Oiliúint don Óige
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Caidreamh Poiblí agus Margaíocht
 • Tacaíocht Riaracháin don Fhoireann Ardbhainistíochta
Jennifer Talbot,
Príomh-Oifigeach Cúnta
csgroup@ddletb.ie

Airgeadas

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Creidiúnaithe
 • An Cisteán
 • Párolla
Margaret Hogan,
Príomh – Oifigeach Cúnta

Charles Notley,
Príomh – Oifigeach Cúnta

finance@ddletb.ie

TFC

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Forbairt
 • Innealtóirí Machaire
 • Tacaíocht Theicniúil
 • Deasc Freastail
Debbie Howlett,
Príomh – Oifigeach Cúnta

Acmhainní Daonna

Feidhmeanna Ceann na Roinne Ríomhphost na Roinne
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Aoisliúntas
 • Seirbhísí Fostaíochta
 • Riarachán na gCóras Acmhainní Daonna
 • Pleanáil Acmhainní
 • Bainistíocht Tinrimh
Pauline Murphy,
Príomh – Oifigeach Cúnta
hrdept@ddletb.ie
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital