An Fhoireann Ardbhainistíochta

PostAinm
Príomhoifigeach FeidhmiúcháinAn tUasal Paddy Lavelle
Stiúrthóir na ScoileannaAn Mr. Adrian Flynn
Stiúrthóir Breisoideachas agus OiliúnaAn Dr Fionnuala Anderson
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus ForbarthaAn tUasal Paul McEvoy
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus ForbarthaAn tUasal Martin Clohessy

Riarachán agus Tacaíocht i leith Cheannoifig BOOÁCDL

Seirbhísí Corparáideacha

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Rannóg na bhFoirgneamh
 • An Rannóg Soláthair
 • Árachas
 • Saoráil Faisnéise
 • Cosaint Sonraí
 • Cláir Oideachais Aosaigh – riarachán
 • Riarachán na Seirbhísí um Thacaíocht agus Oiliúint don Óige
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Caidreamh Poiblí agus Margaíocht
 • Tacaíocht Riaracháin don Fhoireann Ardbhainistíochta
Jennifer Talbot,
Príomh-Oifigeach Cúnta
csgroup@ddletb.ie

Airgeadas

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Creidiúnaithe
 • An Cisteán
 • Párolla
Margaret Hogan,
Príomh – Oifigeach Cúnta

Charles Notley,
Príomh – Oifigeach Cúnta

finance@ddletb.ie

TFC

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Forbairt
 • Innealtóirí Machaire
 • Tacaíocht Theicniúil
 • Deasc Freastail
Debbie Howlett,
Príomh – Oifigeach Cúnta

Acmhainní Daonna

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Aoisliúntas
 • Seirbhísí Fostaíochta
 • Riarachán na gCóras Acmhainní Daonna
 • Pleanáil Acmhainní
 • Bainistíocht Tinrimh
Pauline Murphy,
Príomh – Oifigeach Cúnta
hrdept@ddletb.ie