An Fhoireann Ardbhainistíochta

PostAinm
Príomhoifigeach FeidhmiúcháinPaddy Lavelle
Stiúrthóir na ScoileannaAdrian Flynn
Stiúrthóir na ScoileannaNichola Spokes
Stiúrthóir Eagraíochta, Tacaíochta agus ForbarthaDebbie Howlett
Stiúrthóir Breisoideachas agus OiliúnaCaitriona Murphy

Riarachán agus Tacaíocht i leith Cheannoifig BOOÁCDL

Seirbhísí Corparáideacha

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Rannóg na bhFoirgneamh
 • An Rannóg Soláthair
 • Árachas
 • Saoráil Faisnéise
 • Cosaint Sonraí
 • Cláir Oideachais Aosaigh – riarachán
 • Riarachán na Seirbhísí um Thacaíocht agus Oiliúint don Óige
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Caidreamh Poiblí agus Margaíocht
 • Tacaíocht Riaracháin don Fhoireann Ardbhainistíochta
Jennifer Talbot,
Príomh-Oifigeach Cúnta
csgroup@ddletb.ie

Airgeadas

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Creidiúnaithe
 • An Cisteán
 • Párolla
Margaret Hogan,
Príomh – Oifigeach Cúnta
finance@ddletb.ie

TFC

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Forbairt
 • Innealtóirí Machaire
 • Tacaíocht Theicniúil
 • Deasc Freastail
Paul Byrne
Príomh – Oifigeach Cúnta
ictdept@ddletb.ie

Acmhainní Daonna

FeidhmeannaCeann na RoinneRíomhphost na Roinne
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Aoisliúntas
 • Seirbhísí Fostaíochta
 • Riarachán na gCóras Acmhainní Daonna
 • Pleanáil Acmhainní
 • Bainistíocht Tinrimh
Pauline Murphy,
Príomh – Oifigeach Cúnta
hrdept@ddletb.ie