Is gnáthchomhaltaí atá ar Bhord BOOÁCDL, agus ceaptar duine díobh ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach.
Cuimsítear ar an mBord ionadaithe ó thrí cheantar na nÚdarás Áitiúil – Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas agus Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin – mar aon le leasanna pobail agus oideachais éagsúla, lena n-áirítear ionadaí na dtuismitheoirí agus ionadaí foirne.

Is iad comhaltaí an Bhoird faoi láthair ná:

Ainm: Ainmnithe ag:
An Clr Mick Duff (Cathaoirleach) Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
An Clr Roderic O’Gorman (Leas-Chathaoirleach) Comhairle Contae Fhine Gall
An Clr Eithne Loftus Comhairle Contae Fhine Gall
An Clr Duncan Smith Comhairle Contae Fhine Gall
An Clr Howard Mahony Comhairle Contae Fhine Gall
An Clr Grainne Maguire Comhairle Contae Fhine Gall
An Clr Sorcha Nic Chormac Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
An Clr Liona O’Toole Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
An Cllr. Conor McMahon Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
An Cllr. Cora McCann Comhairle Contae Bhaile Cliath Theas
An Cllr. Ossian Smyth Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
An tUasal Paul McNally Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna BOO
An Cllr. Pat Hand Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Claire Markey Uasal Foireann BOOÁCDL
An tUasal Barry Hempenstall Foireann BOOÁCDL
Anne Genockey Uasal Aontas
An tUasal Gerry McGuire Chambers Ireland
Karen Gleeson Uasal Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna BOO
An Dr John Walsh Comhdháil na gCeardchumann
An tUasal Gerard McCaul An Bord Comhbhainistíochta
Olive Phelan Uasal NALA

Fochoistí de chuid Bhord BOOÁCDL

Audit Committee

Name: Representative Body
Thomas Stone External Nominee (IT Tallaght)
Mary Troy External Nominee (Finance Officer Limerick and Clare ETB)
Alan Connolly External Nominee (former CEO IPB)
Cllr. Pat Hand DDLETB
Gerry McGuire DDLETB

Finance Committee

Name: Representative Body
Gerry McGuire DDLETB
Cllr. Liona O’Toole DDLETB
Cllr. Eithne Loftus DDLETB
Clare Markey DDLETB
Catherine Bruen IT Tallaght

Youthreach

Name: Representative Body
Cllr. Louise Dunne DDLETB
Cllr. Liona O’Toole DDLETB
Cllr. Pat Hand DDLETB
Patricia Cassells Community
Vincent Jackson Community
Mark McDonald Community
Christine Hughes Youthreach Coordinator
Fergus Farrell Youthreach Coordinator
Sandra Bagnall Staff
Gerard Swift Staff

Youth & Sports

Name: Representative Body
Cllr. Mick Duff DDLETB
Cllr. Pat Hand DDLETB
Cllr. Gerry McCaul DDLETB
Ger Magee Crosscare
Cllr. Liona O’Toole DDLETB
Miriam Ryan Blanchardstown Youth Service
John O’Brien Fingal CC
© 2017 DDLETB | Web development by Granite Digital