Ógtheagmháil

Clár oideachais, clár oiliúna agus taithí oibre do luathfhágálaithe scoile idir 15 go 21 bliana d'aois is ea Ógtheagmháil, a sholáthraítear in ionad Ógtheagmhála. Soláthraíonn sé oideachas athdheise i dtimpeallacht slán, struchtúrtha tacúil. Sí aidhm an chláir cabhrú leis an mac léinn oideachas athdheise a rochtain agus fostaíocht a bhaint amach.
Cláir a chuirtear ar fáil:
  • Teastas Sóisearach
  • Ardteistiméireacht
  • CDBO
  • MMTF
  • TFO
 
Soláthraíonn Ógtheagmháil Clár ROS (Riachtanais Oideachais Speisialta) a dearadh le freastal ar dhaoine óga ar déanadh measúnú ortha agus a n-áirítear mar dhaoine le hildheacrachtaí foghlama.
 
Chun páirt a ghlacadh i gclár Ógtheagmhála, caithfidh tú bheith dífhostaithe, amuigh ón scoil agus idir 15 agus 21 bliain d'aois. Má tá tú 16 bliana d’aois nó níos mó, íocfar liúntas aois bhunaithe oiliúna leat.
 
Ofrálann Ógtheagmháil:
  • Deis teastasú náisiúnta a ghnóthú
  • Breis deiseanna fostaíochta a ghnóthú
  • Forbairt Pearsanta agus  Forbairt Sóisialta
Ní ghearrtar táillí ar Ógtheagmháil.
 

Sonraí teagmhála:

 
Príomhoide/Bainisteoir/Comhordaitheoir Réigiúnach:
 
Ken Smartt, Comhordaitheoir Réigiúnach, Ógtheagmháil
Seoladh R-phost: KenSmartt@ddletb.ie
 
Uimhir Fón: (01) 452 9600
 
Seoladh: Comhordaitheoir Réigiúnach, Ógtheagmháil, Bord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire, 1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, BÁC 24.