Seirbhísí Custaiméara

Cuireann Bord Oideachais & Oiliúna Átha Cliath & Dhún Laoghaire fáilte roimh bhur ráitis agus moltaí i leith ár sheirbhísí. Tá an t-Oifigeach Seirbhíse Custaiméara lonnaithe inár gCeann Oifig i dTamhlacht, BÁC 24. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár n-Oifigeach Seirbhíse Custaiméara ag customerservice@ddletb.ie