Ionaid Oiliúna

Déanann BOO Átha Cliath & Dhún Laoghaire bainistiú ar thrí ionad oiliúna: Tamhlacht, Baile Dúill & Baile Uí Lachnáin

Tá tromlach na gcúrsaí oiliúna ar fáil saor in aisce do dhaoine atá dífhostaithe. An chéad chéim ná teagmháil a dhéanamh le d'Oifig Seirbhísí Fostaíochta áitiúil  agus  clárú leo  agus ansin iarratas  ar oiliúint  a dhéanamh. Tá próiseas iarratais difriúil ag líon beag cúrsaí (cúrsaí íocaíocht táille de ghnáth). Molfaidh d'Oifig Seirbhísí Fostaíochta duit más é seo an cás.

Tuilleadh eolais i dtaobh ár nIonad  Oiliúna ar fáil ach cliceáil anseo.

Ionad Oiliúna Baile Dúill
Eastát Tionscail Baile Dúill
Baile Dúill
BÁC 13
Fón: +353 (0)1 8167400
Facs: +353 (0)1 8167401


Ionad Oiliúna Baile Uí Lachnáin
Bóthar Wyattville
Baile Uí Lachnáin
Dún Laoghaire
Co. Átha Cliath
Fón: +353 (0)1 2043600
Facs: +353 (0)1 2821168


Ionad Oiliúna Thamhlachta
Bóthar Bhaile an Chócaigh
Eastát Tionscail Bhaile an Chócaigh
Tamhlacht
BÁC 24
Fón: +353 (0)1 4275400
Facs: +353 (0)1 4275401