Dara Leibhéal

Tá Coláistí Pobail Bord Oideachais & Oiliúna Átha Cliath & Dhún Laoghaire lárnach don saol agus don chaoi a chaitear an saol sa phobal áitiúil. Tá siad cuimsitheach agus cuireann siad ar chumas an óige a mbarr chumais a bhaint amach. Tugann siad cumhacht do mhic léinn, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí dul chun cinn oideachasúil  a bhaint amach i dtimpeallacht dhearfach  spreagúil.
 
I measc na gclár a thairgtear inár gcoláistí pobail tá –
  • Teastas Sóisearach
  • Clár an  Teastais Shóisearaigh do Scoileanna
  • Idirbhliain
  • An Ardteistiméireacht
  • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
  • Gairmchlár na hArdteistiméireachta
 
Cuirtear raon iomlán ábhar ar fáil -  teangacha, na daonnachtaí, na healaíona, teicneolaíochtaí agus eolaíocht san áireamh sa tsraith Shóisearach agus sa tsraith Shinsearach araon. Spreagtar mic léinn páirt a ghlacadh i ngach gné de shaol na scoile chomh maith le gníomhartha seach-churaclaim le drámaíocht, ceol, díospóireacht agus spórt san áireamh.