Seirbhísí Forbartha Óige agus Spóirt

Tá Seirbhísí Óige Choiste Gairmoideachais Chontae Átha Cliath ar cheann de na seirbhísí óige is mó sa tír. Soláthraíonn sé raon fairsing tacaíochta a chumasaíonn seachadadh clár oideachais, cláir áineasa agus cláir forbartha chomh maith le tionscadail agus seirbhísí do dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste i gcomhpháirtíochtaí le grúpaí deonacha, eagraíochtaí deonacha don óige agus soláthróirí eile náisiúnta. Chomh maith le tacaíochtaí airgeadais soláthraíonn Seirbhís Óige CGOid Chontae Átha Cliath comhordú, comhairle, oiliúint agus faisnéis. Tá an CGOid freagrach chomh maith as monatóireacht agus as breithniú a dhéanamh ar an soláthar don aos óg sa réigiún.

Baill Fhochoiste Óige & Spóirt

Cllr Mick Duff (Chairperson)  
Clr. Pat Hand  
Mr Gerry McCaul  
Cllr Liona O’Toole  
Donal Walshe CC Áth Cliath Theas
Miriam Ryan Seirbhís Óige Baile Bhlainséir
Deirdre Baber CC Dún Laoghaire/Ráth an Dúin
Ger Magee Crosscare
John O’Brien CC Fhine Gall

Oifigigh
 
Aisling Crowley Oifigeach Forbartha Óige & Spóirt
Denise Cummins Oifigeach Foirne