Earcaíocht

Tá thart ar 4500 ar phárolla foirne an Bhord Oideachais & Oiliúna Átha Cliath & Dhún Laoghaire, cuimsíonn seo foireann múinteoireachta, foireann riaracháin, bainistíocht, sainfhoireann oideachais agus foireann tacaíochta ar fud ár scoileanna agus ionad.

Tá an Bhord tiomanta do dheimhin a dhéanamh de nach ann do leithcheal ar fhoras gnéis, stádas pósta nó teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh reiligiúnda, aois, míchumas, cine ná ballraíocht de chomhluadar lucht siúil ag céim ar bith den phróiseas earcaíochta ná i dtéarmaí agus coinníollach fostaíochta.

www.etbvacancies.ie