Seirbhísí Tacaíochta Síceolaíochta

Bunaíodh  Seirbhís Tacaíochta Síceolaíochta (STS)  CGOid Chontae Átha Cliath in 1992 le haghaidh a thabhairt ar riachtanais speisialta scoileanna agus ionaid sa scéim. Tá an tSeirbhís ar fáil don fhoireann uile agus do na mic léinn dara leibhéal an CGOid, soláthar d'Ógtheagmháil agus SDOG Cuimsíonn an tsamhail ar ghlac an tSeirbhís léi cur chuige ildisciplíneach, comhairleach, buíon-bhunaithe. Treoraítear idirghabhála ag an mbuíon i dtreo:
  • réiteach a dhéanamh ar dheacrachtaí  iompair, inspreagthachta mothúcháin agus cognaíocha ag daoine aonair, tri mheasúnúchán agus trí idirghabháil theiripeach
  • obair chosctha le spriocghrúpaí
  • foireann múinteoireachta tacaíochta gairmiúil, maidir le daoine aonair a fhorchuirtear agus do cheisteanna eile gairmiúla
  • tacaíocht phearsanta don fhoireann múinteoireachta maidir le ceisteanna scoile nó ionaid
  • tacaíocht thuismitheoirí, maidir le daoine óga aonair a tharchuirtear agus do cheisteanna eile scoil nó ionad-bhunaithe
  • suiteáil ghairmiúil Síceolaithe Intéarnacha nó Faoi Oiliúint.

Tig leis an tseirbhís feidhm a bhaint as samhaltacha idirghabhála a chuimsíonn sainscileanna iompair, cliniciúil, comhairleach, oideachais, fóiréinseach, sláinte, eagrúcháin nó síciteiripeach mar a oireann. Déanann an tseirbhís áisiú freisin ar tharchur tuismitheoirí go seirbhísí eile a oireann dá riachtanas. I gcás daoine óga os cionn 18, tá rannpháirtíocht na dtuismitheoirí ar rogha an duine óig.

Tá an tseirbhís saor in aisce agus faoi rún.

Dona thuilleadh eolais, déan teagmháil, le do thoil le:

Seirbhís Tacaíochta Síceolaíochta CGOid Chontae Átha Cliath
An Príomh-Bhóthar
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24
Fón: (01) 4598446
Facs: (01) 4515016