Léirigh do shuim i gColáistí Pobail Nua

03/07/2013
 
Léirigh do shuim i gColáistí Pobail Nua
Beidh Bord Oideachais agus Oiliúna, Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire ag cur isteach ar phátrúnacht ar thrí scoil dara leibhéal i mBaile Brigín, An Chéim/Baile an tSaoir agus Coill an Rí.
Tá an príomhsholáthraí oideachais ag iarradh ar thuismitheoirí a suim a léiriú in sna scoileanna iar-bhunoideachais nua-aimseartha seo.
 
Tá na ceantair seo sannaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna mar cheantair tosaíochta le haghaidh scoileanna iar-bhunoideachais nua. Áitítear go díograiseach ar thuismitheoirí a bhfuil suim acu ann a spéis a léiriú láithreach in sna scoileanna nua atá á mbeartú.
 
Faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna, Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire beidh na Coláistí Pobail faoi stiúir an Stáit, beidh siad il-sainchreidmheach agus comhoideachasúil le héiteas pobalbhunaithe a bheidh uileghabhálach agus beidh na caighdeáin is airde oideachais ar fáil iontu. Beidh siad ag tairiscint curaclam spóirt den scoth agus beidh go leor áiseanna agus conláistí eile á dtacú le córais agus le  teicneolaíocht úrscothach.
 
Ba chóir do thuismitheoirí a bhfuil suim acu a bpáistí a chur ag freastal ar Choláiste Pobail nua faoi phátrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna, Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire a suim a léiriú anois.
 
Léirigh do shuim i gColáiste Pobail le haghaidh Baile Brigín.
Léirigh do shuim i gColáiste Pobail le haghaidh Coill an Rí.
Léirigh do shuim i gColáiste Pobail le haghaidh An Chéim/Baile an tSaoir.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí glaoch fóin a chur ar Anne Deans ag (01) 4529600 nó ríomhphost chuig adeans@ddletb.ie nó is féidir foirm léiriú suime a chur sa phost chuig: Coláiste Pobail, Léiriú Suime, Bord Oideachais agus Oiliúna, Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire, 1 Geata Thuain, Cearnóg Belgard Thoir, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.
 
 Nuair atá tuismitheoirí nó caomhnóirí ag léiriú suime is gá a n-ainmneacha agus a seoladh, uimhir teagmhála, aois páiste(í) agus an bhliain(ta) a mbeidh na páistí ag tosú ar oideachas dara leibhéal. Caitear go príobháideach le gach eolas agus úsáidtear go simplí é chun an Roinn Oideachais agus Scileanna a chur ar an eolas faoin leibhéal suime a fuarthas.