Coláiste de hÍde

Bunaíodh Coláiste de hÍde i 1993. Cuirtear cúrsaí ar fáil tré mheán na Gaeilge sa Choláiste seo. Leantar cúrsa an Teastais Shóisearaigh ag an leibhéal sóisearach agus cúrsa na hArdteistiméireachta ag an leibhéal sinsearach. Cuirtear Clár na hIdirbhliana ar fáil chomh maith.

Area: South West County Dublin

Category: Second Level

Contact Details:

Principal/Manager/AEO: Mr. Deiric Mac an Bhaird
Website: www.colaistedehide.ie
Email Address: eolas@colaistedehide.ie
Telephone Number: 01 4513984
Fax Number: 01 4527075
Address: Bóthar Chaisleáin Thigh Mothain, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24<< Back to listing