Coláiste Cois Life

Bunaíodh Coláiste Cois Life i 1997. Cuirtear cúrsaí ar fáil tré mheán na Gaeilge sa Choláiste seo. Leantar cúrsa an Teastais Shóisearaigh ag an leibhéal sóisearach agus cúrsa na hArdteistiméireachta ag an leibhéal sinsearach. Cuirtear Clár na hIdirbhliana ar fáil chomh maith.

Area: West County Dublin

Category: Second Level

Contact Details:

Principal/Manager/AEO: Mr. Tomás Ó Donnagáin
Website: www.colaistecoislife.ie
Email Address: eolas@colaistecoislife.ie
Telephone Number: 01 6211825
Fax Number: 01 6211828
Address: Bóthar an Ghrifín, Leamhcán, Co. Átha Cliath<< Back to listing