Coláiste Chilliain

Bunaíodh Coláiste Chilliain i 1981. Cuirtear cúrsaí ar fáil tré mheán na Gaeilge sa Choláiste seo. Leantar cúrsa an Teastais Shóisearaigh ag an leibhéal sóisearach agus cúrsa na hArdteistiméireachta ag an leibhéal sinsearach. Cuirtear Clár na hIdirbhliana ar fáil chomh maith.

Area: West County Dublin

Category: Second Level

Contact Details:

Principal/Manager/AEO: Feargal Ó Giolláin
Website: www.colaistechilliain.ie
Email Address: eolas@colaistechilliain.ie
Telephone Number: 01 4574888
Fax Number: 01 4593741
Address: Bóthar Nangor, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22<< Back to listing