Cláir Oideachas Aosach Páirt-aimseartha

Tugaimid oideachas athdheise d’aosaigh trí dhá chlár páirt aimseartha a chur ar fáil dóibh – Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (TFO) agus Cláir Oideachas Pobail (OP).