Cúrsaí Oideachais Táille Páirt-aimseartha d’AosaighInstitiúid Bhreisoideachais An Charraig DhubhCo. Átha Cliath

Coláiste Pobail Caisleán Cnucha, BÁC 15  

Coláiste Breisoideachais Dún Droma, BÁC 14 

Institiúid Bhreisoideachais Dún LaoghaireCo. Átha Cliath

Coláiste Pobail Dhomhnach Bat , BÁC 

Coláiste Pobail Leamhcán, Co. Átha Cliath 

Coláiste Breisoideachais An Naigín, Co. Átha Cliath 

Coláiste Pobail N. Mac Dara, Teach Mealóg, BÁC 6W 

DATE Oiliúint & Oideachas d’Aosaigh Dúndroma BÁC 14
(Tabhair faoi deara, is cúrsaí lae amháin na cúrsaí i DATE.)

Seirbhís Oideachais d’Aosaigh Cill Tiarnáin, BÁC 18


Tá na ranganna seo páirtaimseartha agus tá siad idir 6 agus 20 seachtain ar fhad. Bíonn dhá théarma ann: Meán Fómhair agus Eanáir.

Tá réimse leathan cúrsaí ar fáil: Ealaín & Ceirdeanna (m.sh. Líníocht, Péintéireacht, Cróise, Fuáil, Cóiriú Bláthanna) Cócaireacht (m.sh. Cothaitheach, Indiach, Áiseach) Corpacmhainne, (Ióga, Zumba, Pilates, Rince Aeróbaic, Sacair) Teangacha, (m.sh. Béarla, Gaeilge, Spáinnis, Iodáilis) agus Ríomhairí do gach leibhéal. Tá ábhar spéise ar fáil a oireann do gach aois. Is bealach iontach é le scil nua a fhoghlaim, bheith níos aclaí, buaileadh le daoine nua nó díreach le sult a bhaint as. Tá na ranganna inrochtana agus tá na táillí réasúnta.

Is féidir leat rollú do chuid mhór de na ranganna ar líne roimh an dáta tosaithe le cinntiú go bhfuil áit agat sa rang nó más fearr leat is féidir leat rollú ar an oíche rollaithe i do rogha ionad. Glacaimid le híocaíochtaí cártaí dochair/ creidmheasa, airgead nó seic.

Tá ráta laghdaithe ar fáil do Seanóirí. Tá mionsonraí ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an scoil/ ionad. Iarrfar ort cruthú oifigiúil de d’aois a sholáthar ar chéad lá an chúrsa.
 
Tabhair faoi deara, le do thoil: Coinníonn CBord Oideachais & Oiliúna Átha Cliath & Dhún Laoghaire an ceart aon chúrsa ar bith a chur ar ceal agus/nó leasú a dhéanamh ar chúrsaí, táillí, rialacháin, tráthanna nó láithreacha uair ar bith.